Historia Szkoły
Dodane przez admin dnia Listopad 02 2009 20:58:58


HISTORIA SZKOŁY


Projekt utworzenia obwodu szkolnego w Górze Motycznej sięga czasów z przed I wojny światowej, której wybuch przeszkodził w jego realizacji. W 1921 roku dzięki księdzu J. Puskarzowi przystąpiono do budowy szkoły. Plac, na którym mieści się szkoła , uzyskano po usunięciu karczmy i przyłączeniu doń części nieużytku gromadzkiego. Przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły był Paweł Piękoś.
Ostatecznie obwód szkolny utworzono w 1922 roku.
Rok szkolny 1922/23 - rozpoczęcie nauki w niewykończonym budynku. Jeden etat nauczycielski. Pierwsza nauczycielka- Emilia Krukowa.
Rok szkolny 1927/28 - przydzielenie drugiego etatu dla Babczyn Heleny
Rok szkolny 1930/31 - podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły do trzech klas i przydzielenie trzeciego etatu nauczycielskiego.
Rok szkolny 1934/35 - duży spadek przyrostu naturalnego i zabranie trzeciego etatu.

Rok szkolny 1936/37 – Krukowa Emilia opuszcza stanowisko kierownika szkoły,a jej zastępczynią zostaje Helena Babczyn,a następnie Julia Patynek.

OKUPACJA NIEMIECKA


Nauka odbywała się przez 5-6 miesięcy w roku. Powodem tego był brak opału oraz angażowanie nauczycieli do pracy takiej jak: spisy ludności, zwierząt i rozkład kontyngentów. W ostatnich trzech latach okupacji budynek szkolny był punktem zbornym dla robotników rekrutujących się z naszej wsi, którzy mieli być przemocą wywiezieni do Niemiec na przymusowe roboty.
21 sierpnia 1944 - Góra Motyczna wypadła na strefę podfrontową frontu sowieckiego na linii Grabiny – Głowaczowa – Borowa. Nastąpiła przymusowa ewakuacja gromady, z której powrócono po 5 miesiącach.
Budynek szkolny został zniszczony w niewielkim stopniu. Przez cały czas frontu szkoła była zajęta przez ambulatorium Czerwonego Krzyża.

Rok szkolny 1944/45 trwa 3,5 miesiąca. Z powodu braku opału naukę rozpoczęto dopiero 5 kwietnia 1945 roku.
Rok szkolny 1948/ 49 rozpoczęto po raz pierwszy w dziejach tutejszej szkoły przy czterech siłach nauczycielskich i podniesionym stopniu organizacyjnym do pełnej siedmioklasowej szkoły. Obowiązki kierownika szkoły pełni Jan Gnida. Wybrany zostaje Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Józefem Dydo.
31 maja 1949 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły.
Rok 1950 – miesiące wiosenne dalsza zwózka materiałów, późną jesienią stanęły surowe mury budynku, a 22 grudnia zakończono roboty nad dachem.
Rok szkolny 1951/52 – do użytku oddane zostają 2 sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz 2 mieszkania dla nauczycieli.
Rok szkolny 1952/53 – 14 września oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.
Rok szkolny 1966/67 – społeczność po raz drugi przystępuje do rozbudowy szkoły, gdyż obecna w związku z przedłużeniem nauki do 8 klas okazała się niewystarczająca.
Tworzy się Komitet Rozbudowy Szkoły, którego przewodniczącym zostaje Marian Szymaszek.
Na starej części szkoły dobudowano piętro z dwoma salami lekcyjnymi oraz nowy Dom Nauczyciela z 4 mieszkaniami .
Rok szkolny 1969/70 - wykonano elewację zewnętrzną, a w czerwcu 1971 roku rozpoczęto ostatnie prace, którymi zakończono rozbudowę szkoły – wprowadzono ogrzewanie centralne oraz wodę. Po 26 latach pracy odeszła na emeryturę długoletnia nauczycielka i kierowniczka szkoły Anna Parys-Maruszak.
Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje Jan Dziedzic, pełniący tę funkcję w latach 1971- 75 i 1977-81, a w latach 1975-77 i 1981- 86 Helena Dziedzic. Okres ten to prężna działalność organizacji uczniowskich i nauczycielskich, kół zainteresowań, szereg sukcesów sportowych, prac wykonanych społecznie.
Kolejnym dyrektorem szkoły zostaje Bogusław Płodzień, który powierzoną mu funkcję pełni w latach 1987 – 94.W okresie tym odnowiono elewację budynku szkolnego, wyasfaltowano boisko, wykonano przejście do suteren wewnątrz budynku.
W 1994 r. funkcja dyrektora szkoły zostaje powierzona Marii Jarząb, która sprawuje ją w latach 1994 – 2003. Dużym sukcesem w pracy szkoły było urządzenie pracowni komputerowej, wymiana stropu i dachu, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana kotłowni i centralnego ogrzewania.
11 listopada 1999 roku odbyło się nadanie imienia Stanisława Mroczki Szkole Podstawowej.
2 września 2001 roku oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Inicjatorami budowy byli: Józef Fluder, Zbigniew Zaborowski, Jerzy Żabicki i Stanisław Wójcik, którzy włożyli wiele wysiłku w prawidłowy przebieg prac.
W 1999 roku następuje reforma oświaty. Ośmioletnie szkoły podstawowe zostają przekształcone w sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. W naszej miejscowości pozostaje szkoła podstawowa, a młodzież gimnazjalna dowożona jest do Żyrakowa.
1 września 2003 roku decyzją Wójta Gminy Krzysztofa Moskala powracają do naszej szkoły uczniowie gimnazjum. Następuje reorganizacja szkoły podstawowej w Zespół Szkół Publicznych, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Małgorzata Żabicka.
Wakacje 2004 roku to generalny remont budynku szkolnego. Inicjatorami remontu byli: Józef Fluder, Zbigniew Zaborowski i Zbigniew Szymaszek.14 października 2004 roku oddano do użytku nowo wyremontowaną szkołę. Szkoła została wzbogacona w długo oczekiwany sprzęt nagłośnieniowy, nowe stoliki i krzesła uczniowskie, nowe mebelki do oddziału przedszkolnego.Zespół Szkół Publicznych