NASZA SZKOŁA
Historia Szkoły
Patron Szkoły
Hymn Szkoły
Logo Szkoły
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy administracji i obsługa
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Osiagnięcia
Sport
Galeria
Caritas
MATEMATYKA
BIP szkoły
Informacje ogólne
Dokumenty Szkoły
INFORMACJE
Kalendarz 2013/2014
Plan lekcji
Nowa strona szkoły
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjene
Wymagania edukacyjne
ZSP Góra Motyczna
Historia klasa II gim
Kryteria wymagań na poszczególne oceny – historia kl. II gimnazjumOcenę celującą otrzymuje uczeń który:
• potrafi samodzielnie interpretować wydarzenia, dokonywać ich selekcji i ocenić je
• umie wybrać odpowiedni tekst źródłowy dla uzasadnienia swojej wypowiedzi
• wiedza jego przekracza wszystkie poziomy
• wiedza pochodzi z różnego rodzaju źródeł
• potrafi samodzielnie wyciągać wnioski z materiałów źródłowych i lektur
• rozwija własne zainteresowania historyczne, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach historycznych
• na lekcjach jest bardzo aktywny
• w myśleniu historycznym wykorzystuje wiedzę z innych, pokrewnych przedmiotów

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
• dysponuje wiadomościami i umiejętnościami ze wszystkich poziomów
• potrafi scharakteryzować każdą z poznanych epok, wykazując wiedzę oraz zrozumienie warunków życia w przeszłości
• samodzielnie dokonuje chronologii zjawisk i procesów historycznych
• dostrzega związki przyczynowo – skutkowe i czasowo – przestrzenne
• formułuje i przedstawia własne sądy i oceny oraz je uzasadnia
• formułuje i operuje pojęciami oraz wiedzą uzyskaną ze źródeł różnego typu ( podręcznik, mapy, teksty źródłowe, literatura)
• wskazuje podobieństwa i różnice między faktami
• pamięta daty faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych
• pamięta postacie historyczne, pojęcia abstrakcyjne, zależności między dziejami Polski a powszechnymi
• rozumie zmienność i ciągłość procesu historycznego
• rozumie podział źródeł historycznych oraz ich rolę w poznawaniu i rekonstruowaniu przeszłości
• jest aktywny na lekcjach

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
• wykazuje niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach
• umie krótko scharakteryzować każdą z poznanych epok, samodzielnie pracować z mapą
• umie porównać wydarzenia z przeszłości, dostrzega analogie historyczne
• umie analizować treści podręcznika i konstruować własne wnioski, oceny i sądy o ludziach, faktach, wydarzeniach
• umie odtwarzać fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury
• prawidłowo posługuje się terminologią historyczną, rozumie znaczenie faktów, dostrzega dynamikę zmian w przeszłości
• rozumie podobieństwa i różnice w przebiegu wydarzeń
• zna daty roczne przełomowych wydarzeń
• pamięta postacie historyczne pierwszo – i drugoplanowe
• potrafi przedstawić wpływ poznanych wydarzeń z przeszłości na teraźniejszość
• potrafi samodzielnie dokonać opisu wydarzeń
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:
• potrafi podzielić przeszłość na epoki
• jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa
• zna podstawowe źródła wiedzy o przeszłości
• wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji
• umie poszukać na mapie w podręczniku fakty i wydarzenia i przenosić je na mapę w atlasie
• umie uporządkować chronologicznie fakty i wydarzenia
• rozumie proste pojęcia, związki czasowo – przestrzenne i przyczynowo – skutkowe
• rozumie znaczenie podstawowych faktów historycznych, rolę postaci w wydarzeniach
• pod kierunkiem nauczyciela potrafi zredagować notatkę

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
• opanował wiedzę na poziomie wymagań koniecznych
• zna wymagane fakty historyczne, porządkuje je chronologicznie z dokładnością do jednego stulecia
• przedstawia najważniejsze informacje o przeszłości (postacie, fakty, wydarzenia, pojęcia)
• rozróżnia podstawowe typy źródeł informacji historycznej
• rozumie przyczyny najważniejszych wydarzeń
• umie odszukać na mapie w podręczniku miejsca najważniejszych wydarzeń
• umie odszukać w podręczniku niezbędnych informacji o faktach, wydarzeniach, postaciach
• kojarzy postacie historyczne z wydarzeniami


Dodane przez admin dnia marzec 31 2013 13:26:49 486 Czytań · Drukuj
 
KONTAKT
Zespół Szkół Publicznych
w Górze Motycznej

adres: Góra Motyczna 31
telefon: (014) 683 46 30 adres e-mail: spggm@interia.pl
REALIZOWANE PROGRAMY
"Matematyka innego wymiaru"
"Śniadanie daje moc"
"Owoce w szkole"
"Jak pomagac środowisku na co dzień"
"Lepsza Szkoła" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
"Trzymaj formę"
"Pola Nadziei"
"Szkoła bez Przemocy"
"Szklanka mleka"
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"
"Zawsze razem"
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Klub bezpiecznego Puchatka"
Linki
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Eduseek
Interklasa
Junior
Encyklopedia PWN
NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © 2006

589,052 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl